Vi har en egen ventilserviceverkstad anpassad för kolvkompressorventiler.

Kompressorventilen är en av de vanligaste anledningarna till oförutsett stopp på kompressorn. Vår service innefattar, demontering, rengöring, blästring, lappning, byte av innerdelar, montering och läckagetest.

Varje ventilservice får ett eget serviceprotokoll med alla uppmätta data samt utbytta delar.