Tankstation, Stockholm 2020 Tankstation, Stockholm 2020

Tankstation, Stockholm 2020

En kun gav oss en förfrågan om vi kunde leverera en begagnad kompressorstation till Stockholm för att ersätta den befintliga enheten som hade haft ett långt stillestånd.

Genom våra kontakter så fann vi en begagnad anläggning, denna köpte vi, renoverade, och installerade åt kunden.

Kompressor stationen demonterades i Norrköping och förbereddes för flytt.

Mobilkran och tungtransport beställdes för själva flytten till Stockholm. Under tiden i Stockholm demonterades den gamla kompressorstationen. Den blev sedan transporterad till Ludvika för förvaring.

Vi städade upp och putsade till betongplattan.

Nya stationen anlände och sattes på plats.

Efter det följde några veckor av installation. Rör skulle anslutas och el kopplas in, även staketet behövde flyttas för att ge bättre plats till den nya större containern. Besiktningen flöt på bra och anläggningen kördes igång med gott resultat.

I och med köpet av denna anläggning skaffade kunden sig en redundant station. Den är utrustad med två kompressorer istället för en kompressor som i den gamla.

 

Fakta kompressorstation:
Motor effekt: 2 x 90 kW
Inlopps tryck: ca 4 bar
utlopps tryck: 240 bar
Total kapacitet: ca 800m3/h