Ombyggnad blåsmaskin WPB 6500, Grums 2022 Ombyggnad blåsmaskin WPB 6500, Grums 2022

Ombyggnad blåsmaskin WPB 6500, Grums 2022

Vi fick en förfrågan tillsammans med Axflow att bygga om en blåsmaskin för en svavelugn.

Kunden vill öka trycket med 300mbarg och öka flödet.

Lösningen var att byta ut 45kW motorn till en 90kW, det bar med sig att även byta ut remskivor och remmar eftersom varvtalet på blåsmaskin skulle öka. Pga av den höga remhastigheten behövde remisvorna balanseras.

Ljuddämparen var i dåligt skick, även denna byttes ut.

Fakta blåsmaskin:
Motor effekt: 90kW

Flöde: 6500m3/h
Tryckökning 300mbarg