Nordiskt tillväxtcertifikat från UC

Nordiskt tillväxtcertifikat från UC

Kompressorteknik MLAB har fått ett nordiskt tillväxtcertifikat från UC, en utmärkelse där endast 5% av Sveriges företag kvalificerar sig.

Certifikatet baseras på föregående årsbokslut där lönsamhet, soliditet, tillväxt och antal anställda är några av kriterierna som analyseras. Det finns olika definitioner på vad ett tillväxtföretag är, men gemensamt är att dessa företag växer snabbt och kraftigt. De växer i omsättning (och ofta vinst) samt är framgångsrika.

Med vår långa och gedigna erfarenhet, i kombination med viljan att alltid vara lättillgängliga, är vår fortsatta strävan att vara ditt bästa val för er maskinpark.