När ett hot blir en möjlighet

När ett hot blir en möjlighet

Under en service i Maj 2021 på en av Spendrups Bryggeriers högtryckskompressorer som används för att producera PET flaskor upptäckte vi ett potentiellt mekaniskt problem som skulle kunna äventyra tryckluftproduktionen under den kommande högsäsongen.

Men stället för att agera i affekt vände vi ett potentiellt hot till en möjlighet att förbättra Spendrups produktion av tryckluft med ambitionen att reducera energibehovet, höja tillgängligheten samt öka effektiviteten i deras tryckluftproduktion.

Tillsammans med Spendrups utarbetade vi en handlingsplan/investeringsplan som vi i etapper under 2021-22 nu verkställt och byggt upp en ny och optimerad, modern och  energieffektiv kompressoranläggning med redundans och sist men inte minst installerat ett övervakningssystem ( ECOPOC MONITORING SYSTEM ) där vi går ifrån timbaserat underhåll till tillståndsbaserat underhåll.