Hyrverksamheten växer

Hyrverksamheten växer

Igår lassade vi vår nyckelfärdiga containeriserade 1350 m3/h oljefria 40 bars kompressor för sex månaders drift i Tyskland.

Om du står inför ett kompressorhaveri som inte går att reparera eller lider av långa leveranser av ny utrustning kan vi tillhandahålla tillfälliga nyckelfärdiga lösningar för att säkra din 40 bars PET-flaskproduktion.
Kontakta oss gärna för mer information.